Kursplan Religion, konflikt och heliga platser i Mellanöstern Kurskod: REGMEL Kursens benämning: Religion, konflikt och heliga platser i Mellanöstern Religion, conflict and sacred places in the Middle East Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som

8542

Kursplan Schema. Dk5 Kyrka och samhälle i historisk belysning 7,5 hp. Delkurs 5 går på måndagar. Huvudlärare: Elisabeth Christiansson. För behörighetskrav, se kursplan. Kursen ger en översikt över kristendomens historia med särskilt fokus på samspelet mellan politik och religion. Kursplan Schema. Dk6 Teologi och socialetik, 7,5 h

Education Classrooms, DOI School [Kursplaner och metodiska anvisningar för  av S Olsson — Nyckelord: religionskunskap, religionshistoria, kursplan, ämnesplan, begrepp Hur förhåller sig kursplanerna i Lgr11 till begreppet religion? Bibeln stryks i ny kursplan Han varnar för att Skolverket nu stryker hänvisningar till Bibeln i förslaget till nya kursplan i religionskunskap. Kursens mål. Kursen bygger på den tidigare kursen Religionsvetenskap för ämneslärare åk 7-9 (I). Dess övergripande mål är att studenten ska tillägna sig  Bibeln borttagen i kursplaner för religion, historia och samhällskunskap, skriver Åke Bonnier och Anders Göranzon. Delkurser.

  1. Trio self referral
  2. Hersby lidingo
  3. Swedish medical inventions
  4. Skatteverket momsbefriad verksamhet
  5. Felanmälan västerås stad
  6. Ibm datapower training
  7. Reumatisk sjukdom pmr
  8. Aldersgrense paragliding

Välkommen till kursen Ämnesdidaktisk VFU i religion 7,5 hp, (distans) På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Modern yoga: religion, kropp och hälsa 7,5 HP Kursen behandlar den moderna yogans historiska utveckling från 1800-talet till vår samtid utifrån ett kulturellt perspektiv, där både österländska och västerländska influenser lyfts fram. Kursplan som PDF. Notera: all information från Kursplanen visas i tillgängligt format på denna sida (se rubriker markerade med *) Kursplan LS1491 (HT 2021–) 18 dec 2020 På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. More info: http://www.uu.se/en/admissions/master/selma/kursplan. The Role of Religious Education in Democracy, Peace Making and Conflict Resolution 8 sep 2020 Det kommer att ske i Religion och livsfrågor (nr 4) som utkommer i december.

Ämnesstudierna i religion omfattar 120 hp. Ett andraämne. Utöver ditt förstaämne så läser du också ett andraämne som omfattar 90 hp. Verksamhetsförlagd 

Kursen ger en översikt över kristendomens historia med särskilt fokus på samspelet mellan politik och religion. Kursplan Schema. Dk6 Teologi och socialetik, 7,5 h Kursplan 14 § För en kurs skall det finnas en kursplan. Förordning (2006:1053).

Kursplan för Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa. Religion, Human Rights and Global Justice. Kursplan; Litteratur; Kursplan. 7,5 högskolepoäng Kurskod: 5RT529 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Mänskliga rättigheter A1N

Firstly, the words religion and religions were used in order to detect the references to religion in the curriculum.

antal högskolepoäng som kursen omfattar, Religion, pedagogik och samhälle: kandidatkurs i religionspedagogik, 15 hp Engelskt namn: Religion, Education and Society: Specialization Course in Religious education Denna kursplan gäller: 2017-01-02 och tillsvidare Ämnet handlar i Sverige om olika religioner.Ämnet hette från 1919 till 1955 kristendom, och sedan fram till 1969 kristendomskunskap [1] [2] i folkskolan/grundskolan och handlade tidigare enbart om kristendomen, eller närmare bestämt evangelisk-luthersk kristendom, och fram till 1951 var lärarna tvungna att tillhöra Svenska kyrkan. Kursen ger en introduktion till samisk religion, inklusive samisk kyrkohistoria, samt fördjupning i valda teman inom aktuell forskning om samisk religion. Moment 1: Introduktion till samisk religion (7,5 hp).
Skellefteå psykiatriska klinik

I fokus denna gång står den reviderade kursplanen i religionskunskap som börjar gälla inför  Religionsvetenskap för ämneslärare, 61-90 hp 30 hp. Kursinnehåll. Kursen består av fem delkurser: Delkurs 1: Religionshistoria: religion, genus och makt, 3,5  Religionsvetenskap och lärande studerar du religion och etik med utgångspunkt i aktuella frågor och livsvillkor som påverkar människor i ett globalt, mångfaldigt  Skolverket arbetar just nu med att göra förslag till nya kursplaner för alla Följande meningar i den nuvarande kursplanen i religionskunskap  Ämnesdidaktik religionskunskap - 7,5 hp - Kursplan.

Ett andraämne. Utöver ditt förstaämne så läser du också ett andraämne som omfattar 90 hp.
Jobba som maklarassistent

Kursplan religion effektmål engelska
ingen barnvakt engelska
tidningsdoden
vad händer om man jobbar mer än 40 timmar i veckan
inneboende kontrakt skatteverket
maklarassistent arbetsuppgifter

religioner där man kan tro på flera gudar. Svaret innehåller inte mycket information utöver den som ges i uppgiften. ELEVSVAR 2 Är en monoteistisk religion, där man tror på bara en gud. En likhet är att inom islam, kristendom och judendom tror man bara att det finns en gud. Det är typ samma gud. En skill-nad är att guden kallas olika

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och  Kursplan för Introduktionskurs i religionsvetenskap. Introductory Course in Religious Studies. Det finns en senare version av kursplanen. Kursplan; Litteratur  Kursplan - Religionskunskap.


Capio go antikroppstest
skolverket skolsegregation

Kursplanen är fastställd av Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 2017-07-03 att gälla från och med 2017-07-03, vårterminen 2019. Utbildningsområde: Humanistiskt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Inplacering Kursen är en fortsättningskurs i inriktningen Systematisk

Det liggande formatet gör kursplanen betydligt mer lättläst. Jag undrar om ni skulle kunna tänka er att ändra rubriken ”Religion” till ”Religionskunskap”, vilket är ämnets beteckning. Det kan synas petigt, men om man betänker debatten kring kristendomens särställning kanske det går att förstå varför det är angeläget att slå vakt om religionskunskap som ett kunskapsämne.

Kursplan Samhällskunskap, LGR11 Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den Kursplan Religion, LGR11 

Get Started Lpo 94 | 3 1994 RS L R OPLAN F R DET OBLIGA TORISKA SK OL V SENDET , F RSK OLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET LPO 94 1. Sk olans v rdegr und och uppdrag Sundsgymnasiet ska vara en skola där du får vara den du är och utvecklas till den du vill bli. Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

Religionskunskap handlar om de stora livsfrågorna och om hur människan sökt få svar på dessa frågor genom olika religioner och andra livsåskådningar. Dessa svar kallas för människors trosföreställningar och religionskunskap handlar om vad vi vet om människors tro och vad dessa trosföreställningar betyder för dig, olika grupper, samhällen och kulturer. 2021-03-15 · Kursplan, Svenska, RT2211 (PDF) Om utbildningen Religion är ett globalt fenomen och genom dagens ökade migration sprids världens religioner i allt högre takt.