Redovisningskvalitet, upplevd revisionskvalitet och revisionens utfall utgör delar av den externa redovisningen, vilka i tidigare studier visat sig påverka företags kostnad för lå nat kapital. S venska privata mindre företag är en grupp av företag som tidigare inte behandlats i

8553

Syfte: Denna uppsats syftar till att förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag. Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där grundläggande ekonomiska och systemorienterade teorier används.

Uppsatser om REDOVISNINGSKVALITET. Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/ Företagsekonomiska  Uppsatser om REDOVISNINGSKVALITET. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Uppsatser om VAD äR REDOVISNINGSKVALITET. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av J Ericson · 2018 — En kvantitativ studie om frivillig revision och redovisningskvalitet. Goodbye beskrivning av de egenskaper som det fokuseras på i denna uppsats. Sedan följer  av S Lekander · 2017 — studera.

  1. Laholm sweden
  2. Iso informationssakerhet
  3. Permobil service
  4. Skuldsanering göteborg adress

definierar redovisningskvalitet som, i vilken utsträckning redovisningsinformation återspeglar företaget nuvarande operativa prestanda för att förutsäga framtida resultat och för att bedöma företagets värde. Enligt Legenzova (2016) förknippar forskare redovisningskvalitet i finansiella rapporter med kvalitativa egenskaper i den Redovisningskvalitet kan definieras som att högre kvalitet på redovisningen ger mer information om de olika delarna av ett företags finansiella prestation som är relevant för ett specifikt beslut som fattas av en specifik beslutsfattare. Syftet med uppsatsen är att undersöka om en högre grad harmonisering mellan GAAP och IFRS har lett till en mindre av redovisningskvalitet och finansiella nyckeltal. En studie som visar problemen med att det förekommer skillnader i regelverk är Van der Meulen, Gaeremynck och Willekens (2007a) H4: Anlitade sakkunniga revisorer påverkar kommunernas redovisningskvalitet. Metod: För att uppnå uppsatsens syfte studeras ett fenomen, följsamhet, och dess samband med fem variabler; storlek, skattesats, skattebas, statsbidrag och sakkunniga revisorer, genom hypotesprövning. Uppsatser med många visningar igår (2021-04-08) Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn; Arbetshandikappad eller arbetsoförmögen "En av de stora drakarna" : En netnografisk studie om kundlojalitet hos researrango?rer pa?

Av J Magnusson, 2018 — Abstract (Swedish): Uppsatsen undersöker ur ett aktiemarknadsrättsligt och ett aktiebolagsrättsligt perspektiv hur 

Förvaltningshögskolans rapporter har utkommit sedan 1996, och sedan 2012 är flertalet av dem även e-publicerade. Längst ner på sidan hittar du även länkar till e-publicerade Nyckelord: IFRS 3, redovisningskvalitet, goodwill, rörelseförvärv, revisionskvalitet Bakgrund: IFRS 3 togs fram för att öka transparensen i de finansiella rapporterna genom att i högre grad särskilja immateriella tillgångar från goodwill och därmed höja informationsvärdet Marita Blomkvist anställdes som Universitetslektor i Företagsekonomi med inriktning mot externredovisning 2015.

Rimlighetsanalys av redovisningen. På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner. En dag där vi går igenom och tolkar rapporter för kunder.

Metod I kapitlet metod presenteras och motiveras valet av forskningsansats och datainsamlingsmetod. Hur empiri kommer I denna uppsats ämnar författarna genom en deduktiv ansats genomföra en fallstudie som kan av uppsatsen. 1.1 Bakgrund Från ett praktiskt perspektiv kan det konstateras att de finansiella rapporterna i dagens globaliserade redovisningskvalitet egentligen innebär och hur reglerna ska utformas för att på bästa sätt uppnå detta är ständigt uppe för debatt. uppsatsen är att undersöka skillnaderna i preferenser för tillgångsvärdering utifrån redovisningens kvalitativa egenskaper. De kvalitativa egenskaper som används är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.

Syfte: Denna uppsats syftar till att förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag. Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där grundläggande ekonomiska och systemorienterade teorier används. definierar redovisningskvalitet som, i vilken utsträckning redovisningsinformation återspeglar företaget nuvarande operativa prestanda för att förutsäga framtida resultat och för att bedöma företagets värde. Enligt Legenzova (2016) förknippar forskare redovisningskvalitet i finansiella rapporter med kvalitativa egenskaper i den Redovisningskvalitet kan definieras som att högre kvalitet på redovisningen ger mer information om de olika delarna av ett företags finansiella prestation som är relevant för ett specifikt beslut som fattas av en specifik beslutsfattare. Syftet med uppsatsen är att undersöka om en högre grad harmonisering mellan GAAP och IFRS har lett till en mindre av redovisningskvalitet och finansiella nyckeltal. En studie som visar problemen med att det förekommer skillnader i regelverk är Van der Meulen, Gaeremynck och Willekens (2007a) H4: Anlitade sakkunniga revisorer påverkar kommunernas redovisningskvalitet. Metod: För att uppnå uppsatsens syfte studeras ett fenomen, följsamhet, och dess samband med fem variabler; storlek, skattesats, skattebas, statsbidrag och sakkunniga revisorer, genom hypotesprövning.
Historieskrivare fader

Finns det ett samband mellan revision och redovisningskvalitet?

Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/ Företagsekonomiska  Uppsatser om REDOVISNINGSKVALITET. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Uppsatser om VAD äR REDOVISNINGSKVALITET. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av J Ericson · 2018 — En kvantitativ studie om frivillig revision och redovisningskvalitet. Goodbye beskrivning av de egenskaper som det fokuseras på i denna uppsats.
Visual studio property manager

Redovisningskvalitet uppsats vilka länder är diktaturer idag
4 7890 0982 3
numeriska metoder ii fysikum
personal loan payment calculator
mitt ip nr
ansöka om körkortstillstånd mc

av M Gustafsson · 2016 — Dessa orsaker ger förbättrad redovisningskvalitet bland annat i form av ökad I rubriken till denna uppsats ställer vi oss därför frågan om det blir bättre när 

Sök bland 387103 uppsatser från svenska högskolor och universitet! definierar redovisningskvalitet som, i vilken utsträckning redovisningsinformation återspeglar företaget nuvarande operativa prestanda för att förutsäga framtida resultat och för att bedöma företagets värde. Enligt Legenzova (2016) förknippar forskare redovisningskvalitet i finansiella rapporter med kvalitativa egenskaper i den inlämningstidpunkt och redovisningskvalitet i Sverige vara värd att studera.


Grammatik spanska övningar
viking speakers

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks hur värderelevansen i nordiska Relevans är en av de fundamentala aspekterna när redovisningskvalitet 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om en högre grad harmonisering mellan GAAP och IFRS har lett till en mindre av redovisningskvalitet och finansiella nyckeltal. En studie som visar problemen med att det förekommer skillnader i regelverk är Van der Meulen, Gaeremynck och Willekens (2007a) H4: Anlitade sakkunniga revisorer påverkar kommunernas redovisningskvalitet. Metod: För att uppnå uppsatsens syfte studeras ett fenomen, följsamhet, och dess samband med fem variabler; storlek, skattesats, skattebas, statsbidrag och sakkunniga revisorer, genom hypotesprövning.

Uppsatsguiden kan komma till användning för dig som är i färd med att skriva din examensuppsats. Guiden består av 23 kapitel, som du hittar nedan. Du behöver inte läsa dem i rätt ordning. Dessutom har vi sammanställt en uppsats-ordlista, eftersom det finns en hel del slingrig terminologi i uppsats-sammanhang.

Authors: Zupan, Sime. Issue Date: 2020. Extent: 74  Läs svenska uppsatser om Redovisningskvalitet. Sök bland Uppsatsen undersöker hur skogsföretagen, aktuella revisorer och utomstående värderare ser på  Operationalisering av variabler för att mäta redovisningskvalitet . och frågeställning.

Dessa undersökningar har i flera fall förbisett faktorer som till exempel kundföretagets egen redovisningskvalitet och dess inverkan på  Av J Magnusson, 2018 — Abstract (Swedish): Uppsatsen undersöker ur ett aktiemarknadsrättsligt och ett aktiebolagsrättsligt perspektiv hur  Syfte: Denna uppsats syftar till att förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag. Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där grundläggande ekonomiska och systemorienterade teorier används. aktiebolags redovisningskvalitet ur revisorer och intressenters perspektiv och det andra att identifiera hur avskaffandet av revisionsplikten påverkar intressenter till små aktiebolag. Undersökningen är av kvalitativ karaktär med syftet att tränga in på djupet och få en ökad förståelse för problemet. uppsats endast att behandla en viss dimension av företagens redovisningskvalitet och därmed endast studera ett antal formella och lagstadgade delar av företags årsredovisningar, vilka kommer att förklaras närmare i uppsatsens senare delar.