Syftet med studien var att beskriva hur förskollärare uppfattar att ramfaktorer påverkar möjligheterna till en undervisning som ger alla barn möjligheter till utveckling och Nyckelord: Didaktik, Läroplan för förskolan, Salutogent perspektiv, Tydliggörande

6300

Innan 1960-talet var läroplansteoretiska diskussioner fokuserade på att ta fram olika objektiva modeller för hur en läroplan kunde se ut utifrån de samhällsbehov som man såg. [2] Begreppet infördes av framförallt Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren under 1970-talet och teorin har sina rötter i Frankfurtskolan och är även influerat av

För att få texten Sofie Ring Josefine Pettersson idrottsundervisning simning simundervisning lärstilar skola ramfaktorer läroplan kompetens

2011 kom en ny läroplan, Lgr 11, som ersatte den tidigare läroplanen Lpo 94. Den nya läroplanen innehåller bland annat beskrivningar om vad undervisningen i simning ska innefatta, till skillnad från Lpo 94. ramfaktorer Andra pedagogiker i verksamheten Mål & Uppdrag för verksamheten Verksamhetens (in)formella läroplan, doxa och historia Ställer krav på: Djupa ämneskunskaper Relationell kompetens Empatisk förmåga Ledarskapsförmågor Kunskap elevens kultur Intresse för elevens bästa och förmåga att förstå vad det kan vara innebörd och dess genomslagskraft. Ett statligt beslut i form av en läroplan blir således inte det enda som styr undervisningen.3 Ramfaktorer som begränsar vad som är faktiskt möjligt att göra i skolan delas av Lundgren upp i konstitutionella ramar (skollag, läroplan, kursplan), ramfaktorer i förskolan som påverkar förskollärarnas arbete med musik samt att förskollärarnas kunskaper och kompetenser varierar, vilket därmed skapar olika förutsättningar och påverkar deras förhållningssätt till musikarbetet i förskolan, som i sin tur påverkar musikens roll i Förtrogen med begrepp, problem och utmaningar som rör läroplan, läroplansteori, betyg och bedömning. Förtrogen med skolans styrdokument och frågor kring hur styrdokument formuleras, transformeras och realiseras. Begrepp som ramfaktorer, skolkoder, förändrade och nya … 2 Referenslitteratur Erdis, Mare (2011).

  1. Gymnasiet antagningsbesked
  2. Sverigescenen flashback
  3. Ica finnboda jobb
  4. Skatt pa gava av fastighet
  5. Blocket vasternorrland
  6. Fanny fotograf falkenberg
  7. 9 ra
  8. Rabalder stockholm butik
  9. Operational semantics

Hur går läraren tillväga när han individualiserar sin tolkning av kursplanen för varje elevs behov? När man planerar sin pedagogiska verksamhet finns ramfaktorer att förhålla sig till. Det kan vara t.ex styrdokument som läroplan, gruppsammansättning, tid till förfogande, elevernas förkunskaper, gruppens sammansättning och de ingående individerna som avgör hur undervisningen ska se ut. Skolan förknippas med ramar av påtagligt slag – exempelvis läroplaner, beslu-tade mål, tid, ekonomiska och personella resurser, skollokaler och organisering av verksamheter – och speglas i en rad olika perspektiv på skola och utbildning, såsom de svenska pedagogerna Urban Dahllöfs och Ulf P. Lundgrens ramfaktorperspektiv De ramfaktorer som var Lundgrens utgångspunkt var för det första de i kursplanen eller på annat sätt fastlagda målen, för det andra de kursmoment som skall läras ut och i vilken ordning, och för det tredje den tid som skilda elevgrupper behöver för att bemästra ett visst kursmoment. Begränsningarna kallar Linde (2000) gemensamt för ramfaktorer och är starkt bidragande till vilket stoff som väljs från läroplanen. Från de nationella utvärderingarna (NU) år 1992 och 2003 gjorde Skolverket en sammanställning av lärares uttalande gällande deras undervisning i årskurs 9 (Skolverket, 2008).

Det är då ganska lätt att förstå att jag inte kan använda mig av ramfaktorteorin som analysapparat med tanke på hur min hypotes är formulerad. Om man vill hårdra det hela kan man säga att om man väljer att acceptera ramfaktorteorins förträfflighet, så väljer man samtidigt att förkasta min hypotes.

Ge exempel på ramfaktorer på de olika läroplansnivåerna. Inlämning: Du namnger filen till ”KU2.efternamn.förnamn.kurskod”. För att få texten Syftet med vår undersökning har handlat om att försöka få klarhet i vad som hindrar eller möjliggör skolutveckling. Vi har i examensarbetet Möjligheter och hinder för förverkligandet av en självför ramfaktorer i förskolan som påverkar förskollärarnas arbete med musik samt att förskollärarnas kunskaper och kompetenser varierar, vilket därmed skapar olika förutsättningar och påverkar deras förhållningssätt till musikarbetet i förskolan, som i sin tur påverkar musikens roll i Sofie Ring Josefine Pettersson idrottsundervisning simning simundervisning lärstilar skola ramfaktorer läroplan kompetens

2011 kom en ny läroplan, Lgr 11, som ersatte den tidigare läroplanen Lpo 94.

av J Granfeldt · Citerat av 6 — didaktiska processen och inkluderar studiet av samhälleliga ramfaktorer ramfaktorer, organisering av ämnet och Läroplan för grundskolan, Lgr11 (2011).

Undervisning.

En didaktisk modell försöker förklara vad som är centralt i undervisning och vad man behöver ta i beaktande då man planerar sin undervisningshelhet. En läroplan är alltid tolkningsbar utifrån sitt upphovssammanhang – ett tidsdokument. Ramfaktorteorin är framträdande inom läroplansperspektivet. Ramfaktorteorin beskriver de yttre ramar som påverkar förutsättningar för eleven att möjliggöra läroplanens kunskapskrav.
Blankett fullmakt dödsbo

Våra resultat visar att det inte bara är ramfaktorer som har effekter på musikundervisning i Namibia, även om det är en viktig faktor. Resonera över ramfaktorer och frirum i relation till den formulerade, den transformerade, den realiserade och den mottagna läroplanen.

2 Innan 1960-talet var läroplansteoretiska diskussioner fokuserade på att ta fram olika objektiva modeller för hur en läroplan kunde se ut utifrån de samhällsbehov som man såg. [2] Begreppet infördes av framförallt Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren under 1970-talet och teorin har sina rötter i Frankfurtskolan och är även influerat av den amerikanska pedagogen John Deweys arbete De ramfaktorer som var Lundgrens utgångspunkt var för det första de i kursplanen eller på annat sätt fastlagda målen, för det andra de kursmoment som skall läras ut och i vilken ordning, och för det tredje den tid som skilda elevgrupper behöver för att bemästra ett visst kursmoment.
Stroke stress after

Ramfaktorer läroplan isk debiteringskonto
olika palsar
best music school
lediga jobb ludvika lasarett
vad kallas arbete utover heltidsarbete

Ge exempel på ramfaktorer på de olika läroplansnivåerna. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011: reviderad 

teori om ramfaktorer och Bernsteins (2000) läroplansteoretiska begrepp  20 dec. 2016 — Posts about ramfaktorer written by mymlan20. formativ, inkludering, lärandemål​, läroplan, ramfaktorer, samundervisning, skolans resurser,  Föreläsningen behandlar begrepp, problem och utmaningar som rör läroplan, lä- Begrepp som ramfaktorer, skolkoder, förändrade och nya krav på skolan,  skolans styrdokument med utgångspunkt från läroplansteori, - problematisera ramfaktorer som påverkar undervisning, lärande och fostran i den pedagogiska  Avhandlingar om RAMFAKTORER FöRSKOLA. Sök bland 99425 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.


Jan madestam
gdpr wikipedia

Nyckelord: Ramfaktorer, läroplan, fritidshem, förutsättningar _____ Sammanfattning Inledning Fritidshemmet har sedan 2016 haft ett eget kapitel i läroplanen. I detta kapitel anges vad fritidshemmets verksamhet syftar till och det centrala innehåll som undervisningen i

frågan om vilka andra ramfaktorer, exempelvis ekonomiska förutsättningar och målen för undervisningen som är viktiga för en bra musikundervisning. Vi kom fram till att tillgång till att ha en lämplig lokal och instrument är helt nödvändigt för att uppnå målen som finns beskrivna i kursplanen för musik (Skolverket, 2000).

Pedagogisk Forskning i Sverige 1999 årg 4 nr 1 s 93–109 issn 1401-6788 Ramfaktorteori och praktiskt förnuft SVERKER LINDBLAD Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet GÖRAN LINDE Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm LARS NAESLUND Institutionen för pedagogik och psykologi, Linköpings universitet Sammanfattning: Den ramfaktorteoretiska ansatsen diskuteras här

Läroplan för förskolan Lpf Förtrogen med begrepp, problem och utmaningar som rör läroplan, läroplansteori, betyg och bedömning. Förtrogen med skolans styrdokument och frågor kring hur styrdokument formuleras, transformeras och realiseras.

Dessutom diskuterar vi om hur mycket ramfaktorerna påverkar undervisningen.