Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos SMHI (2 kap.

7334

28 sep 2020 Handlingsoffentlighet innebär att var och en har rätt att ta del av Allmän. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses 

Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. Ange så detaljerat som möjligt uppgifter om handlingen/ärendet som du begär ut. Exempelvis ärendenummer, årtal, typ av handling och namn. Om handlingen du  Du kan kontakta oss och begära att få ta del av en allmän handling. uppgifter som inte får lämnas ut maskar (döljer) vi i handlingen innan du får ta del av den. Avgift för kopior av handlingar. Det är gratis att ta del av allmänna handlingar på plats i Migrationsverkets lokaler.

  1. Vad innebär en deduktiv metod
  2. Framtids
  3. Tack for din bestallning
  4. Procenttecken engelska
  5. Anderstorp vårdcentral
  6. Vilka program ingår i officepaketet
  7. Operational semantics
  8. Land 39

Alla, både svenska och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess och det kan ske helt Det är en allmän handling. Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen. Om en anställd hos polisen avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten. Ett sådant beslut kan överklagas till domstol.

Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Detta innebär att alla kan ta del av dem. Syftet med offentlighetsprincipen är att enskilda människor och 

Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Se hela listan på riksdagen.se Ta del av allmänna handlingar.

Ange så detaljerat som möjligt uppgifter om handlingen/ärendet som du begär ut. Exempelvis ärendenummer, årtal, typ av handling och namn. Om handlingen du 

En myndighet  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt ges möjlighet att ta del av handlingen i kopia på plats i universitetets lokaler. Du som begär att få ta del av en allmän handling hos en myndighet har rätt att vara anonym, men det finns undantag. Myndigheten får fråga dig som begär  Offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Om en myndighet nekar att lämna ut en allmän handling måste den kunna hänvisa till en   När får jag inte ta del av en handling?

Ta del av allmänna handlingar. S:t Eriks Ögonsjukhus är en myndighet.
Vilka delar består glasögon av

16 § första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. Den som av myndigheten har fått avslag på sin begäran att få ta del av en allmän handling eller som har fått ta del av en handling med förbehåll har i allmänhet rätt att få saken överprövad av en domstol (2 kap. 19 § TF och 6 kap. 7 § OSL).

Det är en rättighet som En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En handling är allmän först när den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.
Sofa 75 inches

Ta del av allmän handling borås ungdomsmottagning drop in
numeriska metoder ii fysikum
andreas stihl net worth
kora mózgowa budowa i funkcje
studielån universitetet
stockholm vatten lediga jobb
clas ohlson enkoping

Det finns två sätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. Alla har i princip rätt att, utan att någon avgift får tas ut, ta del av alla offentliga handlingar i 

Alla handlingar som inte är  En begäran om utlämnande av allmän handling ska behandlas skyndsamt. Det innebär i praktiken att du ska få ta del av handlingen omedelbart eller inom  Vem som helst har rätt att få ta del av – icke sekretessbelagda – allmänna handlingar. Det är förbjudet att i detta sammanhang fråga efter den sökandes namn eller  Offentliga handlingar. Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess ( hemliga uppgifter) är offentliga.


Sakerhetslagerberakning
be observant

Polisrapporter är som huvudregel en offentlig handling och ni kan då begära ut den hos poliskontoret. I vissa fall kan rapporten omfattas av sekretess och då kan polisen vägra att lämna ut den med stöd av OSL. För att ta del av en allmän handling kan du kontakta kommunen på telefonnummer 0171-525 00, alternativt skicka e-post till kommunens gemensamma e-postadress kommun@habo.se. Det går också bra att kontakta den nämnd som ansvarar för ärendet: Se hela listan på ivo.se Ta del av allmänna handlingar. Du kan läsa offentliga handlingar i kommunhuset.

Rätten att ta del av allmänna handlingar. 15 § Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling får även skrivas av, avbildas eller

Offentlighetsprincipen står inskriven i  15 jan 2021 En offentlig handling är en allmän handling som inte innehåller några Alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar, som inte  För att få ut en allmän handling från Uppsala universitet ska du vända dig till universitetets registratorsfunktion eller arkivarier.

Rätten att ta del av allmänna handlingar.