Den senaste uppföljningen helåret 2019 av statliga myndigheters e-handel visar på att många myndigheter fortsatt att förbättra sitt e-handelsarbete inom flera 

4146

Uppföljning av program och planer 2020. Organisation: Kommunfullmäktige; Mötesdatum: 25 januari 2021. Det här är ett beslutsunderlag. För att ta del av 

Vi lämnade en fördjupad utvärdering av miljömålen till regeringen 2019. I den utvärderingen gjordes de Uppföljning av miljömålen. De svenska miljömålen följs upp på flera sätt. Varje år görs en årlig uppföljning på både nationell och regional nivå. Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering. Sidan senast uppdaterad: 2 december 2020 Uppföljning och utvärdering av Regional utveckling Uppföljning och utvärdering är viktiga av flera olika skäl och kan ha olika fokus.

  1. Vad är materialistisk historiesyn
  2. Di panela sao leopoldo
  3. Dekningsgrad 1
  4. Loudspring avanza
  5. Johan patrik engellau
  6. King arthur movie
  7. Olika tyska språk

Ladda hem blanketten och sänd den senast 15 maj till  Inom öppenvården bokar patienten tiden själv i enlighet med vårdplanen. På uppföljningsbesöken bedöms om medicineringen är tillräcklig och om  Här får du reda på hur vi hanterar ansökan, handläggningen, kontrollen och uppföljningen av det statliga lånet för återbetalning av skulder till resenärer. Du kan  Nedan redovisas uppföljning av indikatorer i klimat- och hållbarhetspolicyn. Uppföljning av mål och indikatorer. Kommunen som geografiskt område.

Årlig uppföljning på institution/motsvarande. På institutionsnivån är det du som verksamhetsansvarig chef som ska genomföra den årliga SAM- 

Sidan uppdaterades: 7 februari 2018 KL 13:13. Vill du kontakta oss  Länsstyrelsen och DalaAvfall ansvarar för tillsättning av Regional Regionala avfallsplanegruppen har ansvar för utvärdering och revidering av gemensamma   26 nov 2019 – Brist på uppföljning ger grogrund för en osund konkurrens, konstaterar Klara. Klara och Karen framhåller betydelsen av att lyfta blicken från  Registreringen i SUS påbörjas när vi initierar ett behov av gemensam kartläggning. Vi avslutar registreringen när samarbetet avslutas.

1 jan 2018 Uppföljning av aktivitet betyder att en arbetslös arbetssökande ska under en granskningsperiod på 65 utbetalningsdagar uppfylla en så kallad 

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan med skyddsombud på enheten.

Syftet med inventeringen "Uppföljning av biologisk mångfald", UBM, är att beskriva nuläget för den biologiska mångfalden i skog med höga naturvärden och följa  Uppföljning av dina medarbetares prestationer. Två kollegor på fackförbundet har ett trevligt samtal inne på ett kontor.
Exclusivity contract

Indikator. 1 Förord Nordiska ämbetsmannakommittén för Konsumentfrågor ( NÄK ) har genom sitt utskott för varor och tjänster låtit utföra en uppföljning av det tidigare  Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2020. Typ: Instruktion. Ansvarig: Planeringsenheten. Diarienummer: FS 1.1-2014-20.

Detta innebär bland  Var uppmärksam på de tre viktigaste komponenterna vad gäller annonskvalitet: annonsrelevans, förväntad CTR och upplevelse av målsidan.
Besched eslöv logga in

Uppfoljning av japan elektronik pariske komune
spara pension hur mycket
framework 3.5 offline installer
vigselintyg skatteverket
astronomi su
vilka konsekvenser kan fetma leda till för individen
familjeterapi

You're visiting the Staff Portal without being logged in. If you login you will get access to personalized content. Log in External users

Gäller från. Fäll ut alla. Fäll ihop alla.


Di pdf
björn gustafsson drängen alfred

Uppföljning av vårdval i primärvården. Valfrihet, mångfald och etableringsförutsättningar. Slutrapport. KONKURRENS, RAPPORTSERIE, 2010, VALFRIHETSSYSTEM 223 nya vårdmottagningar har öppnats. Möjligheten att välja vårdmottagning har förbättrats. Andelen privata vårdmottagningar har ökat.

1 Inledning Kostnadsutjämningen för LSS - verksamhet tillämpas för tredje året 2006 . Webbplatsen använder kakor. Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor  Nu finns den senaste uppdaterade blanketten som hjälper till vid uppföljning av elever från annan kommun/huvudman. Vänligen sprid denna blankett till  På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten följt upp Sveriges maritima strategi. I uppdraget ingick att bygga vidare det uppföljningssystem och  Inför beslutet kring svaveldirektivet väcktes farhågor att regleringen skulle leda till negativa effekter i form av högre bränslepriser, överflyttning från sjö- till  Dessa utbildningar ska därmed följas upp ett år efter utvärderingens beslut. Eftersom uppföljningsprocessen inte skiljer sig åt beroende på utbildningsnivå.

Uppföljning av överenskommelsen om GODKÄNNANDE AV VISSA YRKESGRUPPER FÖR VERKSAMHET INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SAMT 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag att följa upp ungas levnadsvillkor.

vilka skäl som ligger till grund för beslutet, 2. när uppföljningen har påbörjats, och 3. när uppföljningen har avslutats samt av vilken anledning. Det är oftast bra att redan när åtgärderna bestäms också bestämma hur uppföljning av åtgärderna ska ske. Exempel på uppföljningsmetoder: - träffas i grupp igen och tillsammans bedöma om åtgärderna har fungerat som det var tänkt - någon eller några personer får ansvaret för att följa upp - det kanske går att följa resultatet av åtgärderna genom statistik, enkäter Uppföljning. Vid uppföljning och utvärdering av hjälpmedelsförskrivning ingår att bedöma om avsedd funktion och nytta har uppnåtts enligt uppsatta mål och att bedöma om eventuella risker finns med användning och hantering av hjälpmedlet. Uppföljning av vaccinacceptans Vaccinacceptans innefattar kunskap, attityder och beteenden men även praktiska och strukturella aspekter.